If you have a passion for any of our current projects, and you want to get involved, kindly send us an email to marynaj@christianlawyers.co.za

NUUS VAN DIE CRV

UITNODIGING NA SA REGSLUI DINEE SAAM MET REGTER WILLEM HEATH

Die Centurion Predikante Forum (CPF) nooi u hartlik uit na ‘n dinee vir die regslui van Suid-Afrika saam met verskeie prominente kerkleiers en senior predikante. Die tema van die aand is: “Hoe regeer jy....soos ‘n president, regter, advokaat, besturende direkteur....of volgens Sy Woord as ‘n koning”. Die volgende sprekers gaan kortliks ‘n bydrae lewer:

• Regter Willem Heath – Suid Afrika se attribute en uniekheid.......Immigreer of bly in SA?......Is God geken in die saak?......Hoe regeer jy oor sulke uitdagings?

Syndicate content