If you have a passion for any of our current projects, and you want to get involved, kindly send us an email to marynaj@christianlawyers.co.za

UITNODIGING NA SA REGSLUI DINEE SAAM MET REGTER WILLEM HEATH

Die Centurion Predikante Forum (CPF) nooi u hartlik uit na ‘n dinee vir die regslui van Suid-Afrika saam met verskeie prominente kerkleiers en senior predikante. Die tema van die aand is: “Hoe regeer jy....soos ‘n president, regter, advokaat, besturende direkteur....of volgens Sy Woord as ‘n koning”. Die volgende sprekers gaan kortliks ‘n bydrae lewer:

• Regter Willem Heath – Suid Afrika se attribute en uniekheid.......Immigreer of bly in SA?......Is God geken in die saak?......Hoe regeer jy oor sulke uitdagings?

• Pastoor Nevil Norden – Hoe die kerk ‘n rol speel om mense te help om beter te regeer......Slaag die kerk in sy mandaat......?

• Dr Adrio König – Is daar suiwer riglyne met ‘n waarborg oor hoe om triomfantlik te regeer in enige beroep, dorp, situasie as ‘n ware koning?

• Dr Ruben van Eijk – Wie kan nie regeer nie, hoekom sekeres verkeerd regeer en wat verhinder ons om korrek te regeer?

• Dr Isak Burger sal die samevatting & konklusie doen insluitend ‘n gebed vir ons dinamiese Regslui in SA.

Besonderhede:

Datum: 9 Oktober 2012
Tyd: 19h00
Plek: Rubies & Roses Conference Centre, 250 End Straat, Clubview Centurion (GPS: S 25 50’43,3 & E 028 10’46,0)
Koste: R110 per persoon wat ‘n heerlike ete en drinkgoed insluit

Vir meer inligting kontak marynaj@christianlawyers.co.za